Najbolji pokazatelj dosadašnjeg poslovanja jeste referentna lista zadovoljnih kupaca čija imena su sasvim sigurno poznata na tržištu BiH a i šire: PREVENT d.o.o Travnik, Mašinska instalacija ukupne snage 2500 KW BAZA EURO ASFALTA u Sviću, Zenica, ukupne snage 800 KW KLAS d.o.o. Srebrenik, ukupne snage 850 KW HOTEL VUČKO Jahorina, ukupne snage 1200 KW HOTEL KRISTAL Jahorina, ukupne snage 850 KW MOTEL HEKO Bugojno, ukupne snage 700 KW KAVAT d.o.o Travnik, ukupne snage 300 KW FIS Vitez, ukupne snage 1200 KW FIS Žepče, ukupne snage 600 KW FIS Bijeljina, ukupne snage 700 KW FIS Brčko, ukupne snage 850 KW BINAS d.d. Bugojno, ukupne snage 1200 KW IMPEK Zenica, ukupne snage 1600 KW MLINPEK d.d. Bugojno, ukupne snage 800 KW AGROMAX d.o.o Bugojno, ukupne snage 600 KW VANILLA d.o.o. Bugojno, ukupne snage 600 KW ADRIJA d.o.o. Višegrad, ukupne snage 400 KW MESNA INDUSTRIJA Mujanić, Sarajevo, ukupne snage 600 KW LUBOS d.o.o. Novi Travnik, ukupne snage 300 KW GUSTO E SAPORE Tuzla, ukupne snage 600 KW PROMING d.o.o. Sarajevo, ukupne snage 600 KW LINDE GAS BH d.o.o., ukupne snage 800 KW EURO STIL Čelinac, ukupne snage 3000 KW Naravno, tu su i brojni, drugi manji potrošači kao što su: KANETEX d.o.o. Gračanica, MOTEL GENEX-M Bugojno, BAJRA d.o.o. Travnik, ADK Novi Travnik, TENISKA IGRALIŠTA Sarajevo, TURSKI KOLEDŽ Bugojno, TURSKI KOLEDŽ Kakanj, BEST d.o.o. Novi Travnik, GAUDIUM d.o.o. Tuzla, GAUDIUM d.o.o. Mostar, METROPOLIS Kozluk, SCANIA BH Ilidža, AME d.o.o. Vogošća, JAVUZ COMPANY Živinice, Francuska osnovna i srednja škola Sarajevo, VALJČIĆI d.o.o. Konjic, GREAWE TADIV d.o.o. Konjic, MLIN Derventa, BINGO d.o.o. Bugojno, BINGO d.o.o. Mostar, FARMA u Orašju, FARMA u Obudovcu, Čosić Promex d.o.o. Usora, BRACOM d.o.o. Sarajevo, KABIL pekare, čitav niz Benziskih pumpi u Bugojnu, Sarajevu, Travniku, Olovu, Kladnju, Banja Luci, Gornjem Vakufu i još mnogi drugi projekti.
Postavljanje tanka sa plinom Teniski tereni Sarajevo
Plinske instalacije Kavat Travnik
Postavljanje tanka sa plinom Teniski tereni Sarajevo
Home O nama Punionica Dostava Autoplin pumpa Plinske instalacije Plinsko grijanje Specijalni plinovi Servis Reference Kontakt
Reference
Najbolji pokazatelj dosadašnjeg poslovanja jeste referentna lista zadovoljnih kupaca čija imena su sasvim sigurno poznata na tržištu BiH a i šire: PREVENT d.o.o Travnik, Mašinska instalacija ukupne snage 2500 KW BAZA EURO ASFALTA u Sviću, Zenica, ukupne snage 800 KW KLAS d.o.o. Srebrenik, ukupne snage 850 KW HOTEL VUČKO Jahorina, ukupne snage 1200 KW HOTEL KRISTAL Jahorina, ukupne snage 850 KW MOTEL HEKO Bugojno, ukupne snage 700 KW KAVAT d.o.o Travnik, ukupne snage 300 KW FIS Vitez, ukupne snage 1200 KW FIS Žepče, ukupne snage 600 KW FIS Bijeljina, ukupne snage 700 KW FIS Brčko, ukupne snage 850 KW BINAS d.d. Bugojno, ukupne snage 1200 KW IMPEK Zenica, ukupne snage 1600 KW MLINPEK d.d. Bugojno, ukupne snage 800 KW AGROMAX d.o.o Bugojno, ukupne snage 600 KW VANILLA d.o.o. Bugojno, ukupne snage 600 KW ADRIJA d.o.o. Višegrad, ukupne snage 400 KW MESNA INDUSTRIJA Mujanić, Sarajevo, ukupne snage 600 KW LUBOS d.o.o. Novi Travnik, ukupne snage 300 KW GUSTO E SAPORE Tuzla, ukupne snage 600 KW PROMING d.o.o. Sarajevo, ukupne snage 600 KW LINDE GAS BH d.o.o., ukupne snage 800 KW EURO STIL Čelinac, ukupne snage 3000 KW Naravno, tu su i brojni, drugi manji potrošači kao što su: KANETEX d.o.o. Gračanica, MOTEL GENEX-M Bugojno, BAJRA d.o.o. Travnik, ADK Novi Travnik, TENISKA IGRALIŠTA Sarajevo, TURSKI KOLEDŽ Bugojno, TURSKI KOLEDŽ Kakanj, BEST d.o.o. Novi Travnik, GAUDIUM d.o.o. Tuzla, GAUDIUM d.o.o. Mostar, METROPOLIS Kozluk, SCANIA BH Ilidža, AME d.o.o. Vogošća, JAVUZ COMPANY Živinice, Francuska osnovna i srednja škola Sarajevo, VALJČIĆI d.o.o. Konjic, GREAWE TADIV d.o.o. Konjic, MLIN Derventa, BINGO d.o.o. Bugojno, BINGO d.o.o. Mostar, FARMA u Orašju, FARMA u Obudovcu, Čosić Promex d.o.o. Usora, BRACOM d.o.o. Sarajevo, KABIL pekare, čitav niz Benziskih pumpi u Bugojnu, Sarajevu, Travniku, Olovu, Kladnju, Banja Luci, Gornjem Vakufu i još mnogi drugi projekti.