KA PLIN d.o.o. je osnovano 23.09.2011. godine, sa sjedištem u Bugojnu ul. Armije BiH 171. Ka-Plin d.o.o. je društvo koje nudi kompletna rješenja u vezi s ukapljenim naftnim plinom za upotrebu u industrijskim procesima ili u domaćinstvima. Sa plinom i savremenim plinskim tehnologijama opskrbljujemo privredne subjekte, domaćinstva i druga mjesta gdje plin može doprinijeti kvalitetnijem životu. Svako ko treba pouzdano, efikasno i ekonomično energetsko ili tehničko rješenje može u nama pronaći pravog partnera. Da li je u pitanju kućna dostava boca, postavljanje zahtjevne plinske instalacije ili uvođenje plinske tehnologije u proizvodni proces, bez obzira na Vaše zahtjeve, spremni smo odgovoriti istim, uz profesionalan i odgovoran pristup. Vodimo brigu o ekspeditivnosti i efikasnosti izvršenja usluga i dostave naših proizvoda na Vašu adresu. Planiramo, pripremamo dokumentaciju, dostavljamo, održavamo i savjetujemo pri donošenju odluka oko upotrebe plina. Našim kupcima uvijek smo spremni ponuditi najbolje rješenje za njihove probleme. Naša misija je konstantno usavršavanje i unapređivanje u radu sa plinom i plinskom tehnologijom, pružanje najbolje kvalitete proizvoda i usluga te unapređenje energetske efikasnosti naše zajednice. Naša vizija je postati vodeća kompanija u sferi distribucije plina i plinskih tehnologija, te izrade plinskih instalacija za potrebe industrije i domaćinstva.
Historijat Firma Ka-Plin d.o.o. imala je dva prethodnika, Elektro & plin i Kadunic d.o.o. Firma se na samom početku bavila elektro instalacijama, te je potom instalirana cisterna I system za punjenje plina CO2. Zbog manjka posla u zimskom period, počinjemo sa besplatnom dostavom plina u bocama. Ideja je bila da na kućne adrese ili na adresu firmi I uslužnih radnji dostavljamo boce plina po cijeni koju su mogli naći na benzinskim pumpama. Naravno, kao I u svakoj priči, bilo je I uspona I padova, međutim nismo bili obeshrabreni te smo nastavili svaki put sa još vise volje I elana. Zahvaljujući tome, danas smo neizostavan factor u BiH u sferi snadbijevanja plinom I plinskim tehnologijama. Vremenom je proširena paleta usluga I proizvoda. Danas se Ka-Plin firma bavi širokim spektrom usluga: transportne usluge, ADR prevoz cisternom utovar i istovar viljuškarom i kranskom dizalicom ugradnja sistema za pogon vozila na alternativna goriva izrada plinskih instalacija za industriju i dom izrada elaborata i atestno tehničke dokumentacije za plinske instalacije ispitivanje/baždarenje posuda pod pritiskom izrada atesta za vozila pogonjena na plin LPG dostava plina na adresu prodaja propan-butana, tehničkih plinova i medicinskih plinova punjenje dekorativnih balona helijumom prodaja robe široke potrošnje Ka-Plin d.o.o. danas je kompanija sa 20 uposlenih, koja iz godine u godinu bilježi pozitivne poslovne rezultate sa stalnim trendom rasta. Naša kompanija prerasla je u uspješnu i ekonomski neovisnu firmu sa stopostotnim privatnim kapitalom.
O nama
KA PLIN d.o.o. je osnovano 23.09.2011. godine, sa sjedištem u Bugojnu ul. Armije BiH 171. Ka-Plin d.o.o. je društvo koje nudi kompletna rješenja u vezi s ukapljenim naftnim plinom za upotrebu u industrijskim procesima ili u domaćinstvima. Sa plinom i savremenim plinskim tehnologijama opskrbljujemo privredne subjekte, domaćinstva i druga mjesta gdje plin može doprinijeti kvalitetnijem životu. Svako ko treba pouzdano, efikasno i ekonomično energetsko ili tehničko rješenje može u nama pronaći pravog partnera. Da li je u pitanju kućna dostava boca, postavljanje zahtjevne plinske instalacije ili uvođenje plinske tehnologije u proizvodni proces, bez obzira na Vaše zahtjeve, spremni smo odgovoriti istim, uz profesionalan i odgovoran pristup. Vodimo brigu o ekspeditivnosti i efikasnosti izvršenja usluga i dostave naših proizvoda na Vašu adresu. Planiramo, pripremamo dokumentaciju, dostavljamo, održavamo i savjetujemo pri donošenju odluka oko upotrebe plina. Našim kupcima uvijek smo spremni ponuditi najbolje rješenje za njihove probleme. Naša misija je konstantno usavršavanje i unapređivanje u radu sa plinom i plinskom tehnologijom, pružanje najbolje kvalitete proizvoda i usluga te unapređenje energetske efikasnosti naše zajednice. Naša vizija je postati vodeća kompanija u sferi distribucije plina i plinskih tehnologija, te izrade plinskih instalacija za potrebe industrije i domaćinstva.
Historijat Firma Ka-Plin d.o.o. imala je dva prethodnika, Elektro & plin i Kadunic d.o.o. Firma se na samom početku bavila elektro instalacijama, te je potom instalirana cisterna I system za punjenje plina CO2. Zbog manjka posla u zimskom period, počinjemo sa besplatnom dostavom plina u bocama. Ideja je bila da na kućne adrese ili na adresu firmi I uslužnih radnji dostavljamo boce plina po cijeni koju su mogli naći na benzinskim pumpama. Naravno, kao I u svakoj priči, bilo je I uspona I padova, međutim nismo bili obeshrabreni te smo nastavili svaki put sa još vise volje I elana. Zahvaljujući tome, danas smo neizostavan factor u BiH u sferi snadbijevanja plinom I plinskim tehnologijama. Vremenom je proširena paleta usluga I proizvoda. Danas se Ka-Plin firma bavi širokim spektrom usluga: transportne usluge, ADR prevoz cisternom utovar i istovar viljuškarom i kranskom dizalicom ugradnja sistema za pogon vozila na alternativna goriva izrada plinskih instalacija za industriju i dom izrada elaborata i atestno tehničke dokumentacije za plinske instalacije ispitivanje/baždarenje posuda pod pritiskom izrada atesta za vozila pogonjena na plin LPG dostava plina na adresu prodaja propan-butana, tehničkih plinova i medicinskih plinova punjenje dekorativnih balona helijumom prodaja robe široke potrošnje Ka-Plin d.o.o. danas je kompanija sa 20 uposlenih, koja iz godine u godinu bilježi pozitivne poslovne rezultate sa stalnim trendom rasta. Naša kompanija prerasla je u uspješnu i ekonomski neovisnu firmu sa stopostotnim privatnim kapitalom.
Home O nama Punionica Dostava Autoplin pumpa Plinske instalacije Plinsko grijanje Specijalni plinovi Servis Reference Kontakt